سایت مهرشهر اسکین

از نکات رزومه ای مهم مربوط به این سایت می توان اشاره کرد به UI و UX نسبتا حرفه ای
بک اند و پنل سایت نیز با php نوشته شده است


لینک
طراحی سایت اپلیکیشن ربات ققنوس