برگزاری سمینارهای آموزشی

از مهمترین دانشگاه‌های معتبری که اقدام به برگزاری سمینار آموزشی شده است می‌توان به شهید بهشتی و خوارزمی کرج اشاره نمود


لینک
طراحی سایت اپلیکیشن ربات ققنوس