ققنوس : سامانه سه بعدیاز آنجا که شرکتی که در آن فعالیت دارم بخش نرم افزاری شرکت مهندسین مشاور دانشمند محسوب می گردد و طرف قرارداد اصلی آن وزارت نیرو و توانیر هستند ، لذا پیشنهادی از جانب من ارائه گردید که طبق آن تمامی شبکه توزیع برق ایران به صورت سه بعدی به همراه محاسبات مکانیکی دقیق از جمله تنش و کرنش پایه ها و کابل ها ، همچنین عوارض زمین اعم از پستی بلندی ، ناهمواری ، درخت ها ، ساختمان ها و غیره شبیه سازی گردد و سپس قابلیت ویرایش و طراحی دستی آن نیز اضافه گردد.فاز بعدی این فعالیت می تواند قابلیت های واقعیت مجازی (VR) واقعیت افزوده (AR) و فیزیک بلادرنگ باشد

کامنت‌ها

  • image
    کاربر مهمان۱۲ مهر

    بسیار عالی

کامنت بگذارید